Nätverk

Boken är resultatet av ett egenutgivningsprojekt som omfattar tusentals timmar av research, planering, skrivande, lektörsinsatser, design, sättning, tryck och publicering bekostat av mikroförlaget Karthaken med författaren som ägare.

Jag hoppas väcka läsarnas intresse att ta reda på mer om kalkens historia på Gotland och planerar aktiviteter i form av presentationer och utställningar, naturligtvis även i digital form. För att detta ska kunna bli möjligt krävs bidrag till resor, lokaler och annonsering.


Om du tycker att idén går i linje med målen för din kulturbärande verksamhet, eller passar in i ditt företags tankar om kultursponsring, är du mer än välkommen att höra av dig.

© Lars G Norén 2020. Alla rättigheter förbehållna.